• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

I dag ble Visual Intelligence åpnet, et forskningssenter som skal videreutvikle dyp læring fra bilder med kunstige nevrale nettverk.

Subscribe to NR news

NR in online media

Helsestatistikk i fare

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt opp til omorganisering av den sentrale helseforvaltningen. En av omleggingene er at enda flere ...

Går av etter 14 år som styreleder

Medlemmer i Forskningsinstituttenes fellesarenas (FFA) har valgt Anne Lycke som ny styreleder. Det meddeler FFA i en pressemelding. Lycke ...

Skal vurdere elektronisk stemmegivning ved valg i Norge

Det finnes en rekke muligheter for å innføre elektronisk stemmegiving i Norge. Risikoen er primært knyttet til sikkerhet, konkluderer en ...

Borten Moe: — Vi skal ha ett sterkt og kompetent forskningsråd

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har varslet at han mot slutten av denne stortingsperioden kommer med en ...

Sjokkert over Snapchat-svar: – Ubehagelig

... – Vi så Peer Gynt på kino med skolen, så begynte Natalie å sende meldinger til «My AI», sier Sarah Marie Pedersen-Gripsgård (17).

De som bruker strømmen smart får mindre i strømstøtte med vektet ordning

Regjeringen presenterte forslag til ny strømstøtteordning for husholdningene som «kraftfulle tiltak», og avfeide kritikerne med ...

Universitet og forsknings­institutt går i tospann

Det er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral som er i ferd med å utforme de siste ...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR