• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Hubin, Aliaksandr; Storvik, Geir Olve. Sparse Bayesian Neural Networks: Bridging Model and Parameter Uncertainty through Scalable Variational Inference. Mathematics (ISSN 2227-7390). 12(6) doi: 10.3390/math12060788. 2024.

  Lutz, Julia; Roksvåg, Thea Julie Thømt; Dyrrdal, Anita Verpe; Lussana, Cristian; Thorarinsdottir, Thordis Linda. Areal reduction factors from gridded data products. Journal of Hydrology (ISSN 0022-1694). 635 pp 1-12. doi: 10.1016/j.jhydrol.2024.131177. 2024.

  Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Gjøsæter, Harald; Tvete, Ingunn Fride; Aldrin, Magne Tommy. Classification of acoustic survey data: A comparison between seven teams of experts. Fisheries Research (ISSN 0165-7836). 274 doi: 10.1016/j.fishres.2024.107005. 2024.

  Olsen, Lars Henry Berge; Glad, Ingrid Kristine; Jullum, Martin; Aas, Kjersti. A comparative study of methods for estimating model-agnostic Shapley value explanations. Data mining and knowledge discovery (ISSN 1384-5810). doi: 10.1007/s10618-024-01016-z. 2024. Institutional archive 

  Redelmeier, Annabelle Alice; Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Løland, Anders. MCCE: Monte Carlo sampling of valid and realistic counterfactual explanations for tabular data. Data mining and knowledge discovery (ISSN 1384-5810). doi: 10.1007/s10618-024-01017-y. 2024.

Publikasjoner i 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR