• Bokmål
  • English

Nettstedskart

- Kunstig intelligens i praksis

- Kunstig intelligens i praksis

 

- Vi merker godt at Norsk Regnesentrals kompetanse er i vinden, og starter året med å øke staben vår, forteller André Teigland, forskningssjef i SAMBA.

- Med det økende fokuset på maskinlæring og kunstig intelligens er NRs fagområder mer etterspurt enn noen gang. Vi merker at markedet og samarbeidspartnere oftere og oftere har behov for den dype metodekompetansen NR besitter. Prosjektmengden er økende og vi trenger enda flere flinke folk til å være med på denne spennende utviklingen.

Forskningssjefen konstaterer at i dag, med over 25 års erfaring innenfor disse arbeidsmetodene, opplever instituttet større etterspørsel enn noensinne, og ser behovet for å styrke staben betraktelig. Nå søker NR etter eksperter innen både maskinlæring, tradisjonell statistisk modellering, bildeanalyse, jordobservasjon og språkteknologi.

 

Ekte intelligens

- Vi trenger folk som ikke bare utvikler metodene, men som også brenner for å implementere dem i praktisk bruk hos våre kunder og partnere. Kall det gjerne kunstig intelligens i praksis, sier Teigland. 

Så legger han til: - Vi sier ofte litt spøkefullt at for å lykkes med kunstig intelligens kreves det ekte intelligens. Derfor er vår dype metodekompetanse så etterspurt.

To nye stillinger innen maskinlæring og statistisk modellering

Hos oss vil du ikke bare bruke algoritmene i spennende oppdrag, du får også muligheten til å utvikle dem og forstå dem til bunns. Du vil lære alt om når tradisjonell statistisk modellering er å foretrekke, og når metoder som dyp læring er best.

Les mer om stillingene

Søknadsfrist: 23. februar 2020

 

 

 

 

 

To nye stillinger innen bildeanalyse og jordobservasjon

I bildeanalyse jobber vi med anvendelser innen medisin og helse, marin, industri og energi, der vi utvikler metoder for å løse problemer som f.eks. å oppdage kreft fra medisinske røntgenbilder eller å beregne fiskemengder fra marine akustikkdata.

I jordobservasjon jobber vi med algoritmer på fjernmålte data, som vi bruker på en rekke områder: deteksjon av veier, kjøretøy, rester av kulturminner, sel, flom, oljesøl, forsøpling i kystsonen og skader på infrastruktur, klassifikasjon og kartlegging av skog og vegetasjon generelt, samt måling av fysiske variable på snø og is.

Les mer om stillingene

Søknadsfrist: 23. februar 2020

 

En ny stilling innen språkteknologi

Natural Language Processing, eller NLP, blir stadig viktigere. Vi forsker på talebaserte dialogsystemer, interaksjon mellom menneske og robot, utvikling av flerspråklige språkressurser og informasjongjenfinning i store mengder tekster. Vi har også nylig startet et stort tverrfaglig forskningsprosjekt om anonymisering av tekstdata i samarbeid med jurister, datasikkerhetseksperter og helseinformatikere.

Les mer om stillingen

Søknadsfrist: 23. februar 2020

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

For mer informasjon kontakt:

SAMBA

En av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering.

Består av 45 forskere med omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse, og som dekker et bredt spekter av metoder.

Det å velge riktige metoder til ulike problemer er en av avdelingens sterke sider, mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR