• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Skal videreutvikle visuell intelligens

Skal videreutvikle visuell intelligens

I dag ble Visual Intelligence åpnet, et forskningssenter som skal videreutvikle dyp læring fra bilder med kunstige nevrale nettverk.

Line Eikvil

 

NR har jobbet med bildeanalyse og maskinlæring i over 30 år, og har god erfaring med å bruke bildeanalyse i praksis. Line Eikvil, forskningsleder i NR, er en av to nestledere ved det nye senteret. Hun ser at dyp læring står for en stor del av gjennombruddet på området:

- Metoder for dyp læring har gjort at oppgaver som var vanskelig å få til med bildeanalyse for kun noen år siden, nå i større grad kan løses. Forskningssenteret skal jobbe tverrfaglig, og målet er å bruke kunstig intelligens til å løse utfordrende problemer innenfor sektorer som medisin, marin, energi og jordobservasjon.

Visual Intelligence er et av Forskningsrådets nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og er et samarbeid mellom Norges arktiske universitet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral (NR). For NR betyr senteret en tildeling på i overkant av 45 milllioner kroner over en periode på åtte år.

Les mer om åpningen av det nye forskningssenteret

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR