• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Har lansert informasjonsvideo om arbeidsdeltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne

Har lansert informasjonsvideo om arbeidsdeltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne

Vi har lansert en video som informerer om arbeidssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne. Konklusjonen fra forskningen er at kravet til universell utforming av IKT også bør gjelde arbeidslivet. Du kan se videoen på YouTube eller her:

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR