• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Olje og gass

Olje og gass

Olje og gass er det største norske industriområdet. Innen dette området fokuser NR hovedsakelig på reservoarbeskrivelse og beslutningsstøtte under usikkerhet. Vi har utviklet og implementert mange metoder som er i kommersiell bruk. Den statistiske tilnærmingen gjør at vi får korrekt informasjon fra dataene, uten å miste informasjon, men også uten å overtolke. Vi jobber kontinuerlig med å utnytte de nye mulighetene utviklingen innen datamaskiner og tilgjengelige datatyper gir. 

Noen mer generelle problemstillinger som er aktuelle for denne industrien er beskrevet under brukerområdet industri og energi.

Forskningsområder

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR