• Bokmål
  • English

Sitemap

IKT i synshemmedes arbeidsliv

IKT i synshemmedes arbeidsliv

I dette prosjektet ser vi på synshemmedes bruk av IKT i arbeidsliv, både som arbeids- og støtteverktøy. Forskriften for universell utforming av IKT gjelder ikke arbeidsliv, bortsett fra intranett-løsninger, og det er rapportert om en god del digitale utfordringer for mange, spesielt blinde og svaksynte i jobb. For noen av disse er situasjonen så alvorlig at de mot sin vilje må jobbe deltid eller slutte helt. Andre kommer seg ikke i arbeid.

Prosjektmål er å skaffe oppdatert kunnskap og statistikk på området gjennom to hovedgrep. For det første skal det gjennomføres en større spørreundersøkelse med formålet om å fremskaffe en fornyet og forskningsbasert oversikt over omfanget av utfordringene, spesielt for synshemmede. Dernest skal inngående dybdeintervjuer skaffe klarhet på hva disse utfordringene egentlig skyldes: enkelte tekniske komponenter, menneskelige faktorer, samspillet av begge, eller eventuelt andre omstendigheter.

Prosjektet vil bety et steg nærmere visjonen for et universelt utformet samfunn og et inkluderende arbeidsliv. Det vil bidra med gode argumenter og tyngde i det videre interessepolitiske arbeidet med å redusere den digitale diskrimineringen.

 

Latest project news

Pages

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet vil utrede universell utforming av arbeidslivet med tanke på både fysiske forhold og IKT. I et orienteringsbrev til Norges Blindeforbund heter det blant annet:

Updated date: Wednesday, October 14, 2020 - 09:52
Sluttrapporten oppsummerer funnene slik:
 
Bruk av teknologi i den moderne arbeidshverdagen til arbeidstakere med nedsatt syn oppleves som ambivalent. Det er både positive og negative aspekter med teknologien, men de negative aspektene overveier.
 
Rapporten kan lastes ned under publikasjoner på prosjektsiden.
Updated date: Thursday, April 16, 2020 - 22:59

Funnene fra prosjektet fortsetter å fange journalistenes oppmerksomhet, denne gangen på velferd.no. Nettstedet er en del av nyhetskanalen Dagens Perspektiv.

Faksimile: velferd.no

Updated date: Wednesday, February 5, 2020 - 22:51

En tidligere arbeidstaker med nedsatt syn står frem i en artikkel på forskning.no og forteller om ulike utfordringer med teknologi i arbeidshverdagen.

Updated date: Monday, January 20, 2020 - 15:50

Pages

Publications

Halbach, Till; Tunold, Siv. Teknologiens mange sider i synshemmedes arbeidsliv. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 1. (ISBN 978-82-539-0560-0) pp 29. 2020. Rapport

Halbach, TillTunold, SivTjøstheim, Ingvar. Teknologiens ambivalens for arbeidstakere med nedsatt syn. Norsk Regnesentral, Oslo. (ISBN 978-82-539-0559-4) pp 23. 2020. Rapport

Halbach, Till. Data på jobben ble et hinder for blinde Kristin Berg. 2020. forskning.no [Internet] 17.01.2020

Halbach, Till. IKT i synshemmedes arbeidsliv: Hjelp og hinder. Konferanse, Hvordan hindre frafall fra arbeidslivet og hvordan bedre den psykiske helsen?; Gardermoen, 19.09.2019.

Project period

Mai 2019 - Mai 2020
Department

Financing

Med støtte av Norges blindeforbunds forskningsfond

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR