• Bokmål
  • English

Sitemap

Hør hør – Hørselshemmendes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag

Hør hør – Hørselshemmendes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag

Målsettingen med prosjektet er å synliggjøre behovene personer med nedsatt hørsel har i møte med teknologi i ulike livssituasjoner.
 
Vi ser især etter tekniske utfordringer og barrierer denne brukergruppen møter, men er samtidig også interessert i positive opplevelser og gode løsninger. Prosjektet avgrenses til å se på privat kommunikasjon og kommunikasjon med offentlige tjenester, især innen helse og velferd. Andre tema som berøres er personvern og kombinasjonen av hørsel og andre typer nedsatt funksjonsevne, som typisk oppleves av eldre.
 
Dette er viktige problemstillinger av flere grunner. Fra før av vet vi at 14,5% av Norges befolkning over 20 år har en eller annen form for hørselshemming. Dårligere hørsel opptrer ofte i forbindelse med aldring, og demografiske indikatorer viser en betydelig økning av andelen eldre i Norge, den såkalte eldrebølgen. Dessuten er teknologien uunngåelig i dagens samfunn. Digitalisering av produkter og tjenester har skutt fart ytterligere i 2020 med Covid-19-pandemien. Dette øker faren for ekskludering og diskriminering av enkelte befolkningsgrupper.
 
I prosjektet skal vi blant annet skaffe oss en dagsaktuell oversikt over de teknologiske opplevelsene hørselshemmede har når det gjelder privat kommunikasjon og kommunikasjon med offentlige instanser. Vi bruker både kvantitative og kvalitative metoder for å få tak i brukerstemmer, brukerhistorier og tjenestereiser.
 
Prosjektet gjennomføres av en prosjektgruppe bestående av Norsk Regnesentral og Hørselshemmedes landsforbund.
 
Illustrasjonsbilde: Mark Paton on Unsplash
 
 

Latest project news

Prosjektet "Hør hør" fikk bred omtale i det digitale medlemsbladet "Din hørsel" til Hørselshemmedes landsforbund, HLF.

HLFs generalsekretær Henrik Peersen sier følgende:

Vi trenger mer kunnskap om barrierer og konsekvenser i møte med teknologi og en digital verden. Pandemien har utfordret alle, og vi må sikre oss kunnskap som gjør at også hørselshemmede kan delta.

Updated date: Friday, April 23, 2021 - 11:47

Project period

April - desember 2021
Department

Financing

Tilskuddsmidler fra Bufdir

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR