• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

I dag ble Visual Intelligence åpnet, et forskningssenter som skal videreutvikle dyp læring fra bilder med kunstige nevrale nettverk.

Subscribe to NR news

NR in online media

Vi trenger beredskap mot fremtidens klima

Nye analyser viser at forsikringsutbetalinger for vannskader vil øke med hele 70 prosent i deler av landet i løpet av dette århundret. ...

Ny modell bruker kunstig intelligens for å oppdage brystkreft

Modellen kan være svært viktig for å oppdage sykdommen tidlig.

Snøskredfare i påskefjellet: Slik bidrar satellittene til å holde deg trygg

Følg med på Varsom.no og bruk Varsom-appen eller Iskart.no for å se snøskredfaren og isdekningen i påsken.

Bedre kontroll på lakselus med strategispill

Veterinærinstituttet har lansert en oppdatert versjon av «lakselusspillet», hvor målet er å holde kontroll på lakselusa i et virtuelt ...

Skal forske mer på laks

ReAdapt-prosjektet skal forutsi hvordan ekstreme klimahendelser påvirker laksen, og hvilke avbøtende tiltak som vil trenges i vannkraften.

Klimaet endrer vannkraften

Når klimaet endrer seg, endres også nedbørsmønster, avrenning og temperaturforhold. Dette gir både nye utfordringer og muligheter for norsk ...

Her er Norges 50 fremste tech-kvinner

I dag lanserte Abelia og ODA-Nettverk listen med Norges 50 fremste tech-kvinner 2024. En liste som har som overordnet mål å øke andelen ...

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR