• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

I dag ble Visual Intelligence åpnet, et forskningssenter som skal videreutvikle dyp læring fra bilder med kunstige nevrale nettverk.

Subscribe to NR news

NR in online media

PhD Fellow positions in knowledge-driven Machine Learning at Integreat

Deadline: 04.03.2024 ...

Får millionar til nytt naturprosjekt: – Vesentlig kartlegging

Norsk natur blir bygd ned. Nå blir millionar gitt til KI-forsking, og klima- og miljøministeren seier dette er viktig for framtida.

13 PhD positions in knowledge-driven machine learning

Deadline: 04.03.2024 ...

Skal revolusjonere byggebransjen med ny teknologi

... – Næringslivet er godt i gang med en historisk omstilling! Regjeringen vil legge til rette for at norske bedrifter i enda større grad kan ...

Flere hundre skademeldinger på grunn av værskiftet

Væromslaget i Sør-Norge skaper trøbbel. Frende Forsikring har allerede fått inn over 100 bygningsskader som følge av været og tror antallet ...

KI avslører norske naturhemmeligheter

Kan kunstig intelligens (KI) og informasjon fra satellittbilder gi mer kunnskap om norske våtmarksområder? Det skal Kartverket, NIBIO, NINA ...

Summert uværsregning for 2023: 4,9 milliarder

Forsikringsselskapene betalte ut omtrent 4,9 milliarder kroner for skader forårsaket av kraftige uvær og annen naturskade i 2023.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR