• Bokmål
  • English

Sitemap

News

Latest news from NR

NR news

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

I dag ble Visual Intelligence åpnet, et forskningssenter som skal videreutvikle dyp læring fra bilder med kunstige nevrale nettverk.

Subscribe to NR news

NR in online media

Dette skriver avisene om økonomi mandag 20. februar

De viktigste sakene om økonomi i norske aviser mandag 20. februar.

Ny omregning for IB-diplom vil gi likebehandling ved opptak til høyere utdanning

Samordna opptak har i dag publisert ny tabell for omregning av IB-elevers vitnemål til norsk karakterskala.

Kunstig intelligens: — Vil bli bruk for fleire kunnskaps­arbeidarar

Ingen grunn til at forskarar skal frykte for jobbane sine. Tvert imot, ifølgje NHH-professor Tor W. Andreassen.

10 millionar til internasjonalt partnarskap for framragande utdanning, forsking og innovasjon

Høgskulen på Vestlandet fekk ei av dei sju INPART-tildelingane frå Noregs forskingsråd og HK-dir. Prosjektet er leia av professor Maneesh ...

Anwesha behersker ikke norsk — uaktuell for akademi for unge forskere

Akademiet for yngre forskere har vedtektsfestet norsk som arbeidsspråk.— Ekskluderende, mener seniorforsker Anwesha Dutta.

Dette kommer i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Borten Moe vil blant annet satse på bærekraftig fôr og høyere tilslagsrate i Forskningsrådet.

Framtida til Forskningsrådet er i spill. Mange avgjørende spørsmål venter på svar

Kun et fåtall vet hvilke avgjørende forslag for Forskningsrådet som kommer, eller ikke kommer, i forslag til statsbudsjett for 2023.

Latest news from the projects

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR