• Bokmål
  • English

Sitemap

Annonsering av offentlig utredning nevner funn fra NR-rapport om IKT i synshemmedes arbeidsliv

Annonsering av offentlig utredning nevner funn fra NR-rapport om IKT i synshemmedes arbeidsliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet vil utrede universell utforming av arbeidslivet med tanke på både fysiske forhold og IKT. I et orienteringsbrev til Norges Blindeforbund heter det blant annet:

[..] I rapporten anbefales det bla. at Forskrift om universell utforming av IKT bør utvides til å gjelde arbeidslivet. Videre at tilsyn med forskriften bør styrkes, med tydeligere føringer for hvordan forskriften kan etterleves av både private and offentlige organisasjoner. [..]
Det er svært gledelig at forskningen vår er til nytte både for samfunnet og politikken. Det er dette anvendt forskning dreier seg om. Eller, som visjonen vår tilsier:
Forskning som brukes og synes.
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR