• Bokmål
  • English

Sitemap

Skal videreutvikle visuell intelligens

Skal videreutvikle visuell intelligens

I dag ble Visual Intelligence åpnet, et forskningssenter som skal videreutvikle dyp læring fra bilder med kunstige nevrale nettverk.

Line Eikvil

 

NR har jobbet med bildeanalyse og maskinlæring i over 30 år, og har god erfaring med å bruke bildeanalyse i praksis. Line Eikvil, forskningsleder i NR, er en av to nestledere ved det nye senteret. Hun ser at dyp læring står for en stor del av gjennombruddet på området:

- Metoder for dyp læring har gjort at oppgaver som var vanskelig å få til med bildeanalyse for kun noen år siden, nå i større grad kan løses. Forskningssenteret skal jobbe tverrfaglig, og målet er å bruke kunstig intelligens til å løse utfordrende problemer innenfor sektorer som medisin, marin, energi og jordobservasjon.

Visual Intelligence er et av Forskningsrådets nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og er et samarbeid mellom Norges arktiske universitet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral (NR). For NR betyr senteret en tildeling på i overkant av 45 milllioner kroner over en periode på åtte år.

Les mer om åpningen av det nye forskningssenteret

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR