• Bokmål
  • English

Sitemap

- Valgprognoser er gøy

- Valgprognoser er gøy

 

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger. Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

 

For Kristoffer Herland Hellton er valgprognoser noe av det morsomste han jobber med.

- Det er gøy fordi noe tydelig står på spill. Vi prøver å nærme oss en sannhet. Og så er det et stort engasjement rundt valgutregninger, det er et nasjonalt anliggende og utfallet får klare konsekvenser. Det er fjerde gang NR regner på et valg, og tredje gang i et stortingsvalg.

- Valg er noe alle kan relatere seg til, vi jobber med noe som blir veldig aktuelt, legger Clara-Cecilie Günther til, som utgjør NRs valggruppe sammen med Kristoffer og Anders Løland.

- Så kan det være irriterende når vi ikke kan forutsi fremtiden perfekt, det er alltid irriterende å bomme. Forventingene til disse modellene er høyere enn det som er mulig å svare til, for det er vanskelig å forholde seg til en usikkerhet for folk flest, forklarer Anders.

 

Her finner du siden for valgprognosesamarbeidet med Aftenposten

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR