• Bokmål
  • English

Sitemap

Har lansert informasjonsvideo om arbeidsdeltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne

Har lansert informasjonsvideo om arbeidsdeltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne

Vi har lansert en video som informerer om arbeidssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne. Konklusjonen fra forskningen er at kravet til universell utforming av IKT også bør gjelde arbeidslivet. Du kan se videoen på YouTube eller her:

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR