• Bokmål
 • English

Sitemap

Bedre oversikt over dokumentsøk

Bedre oversikt over dokumentsøk

Dagens søkemotorer har i stor grad fokusert på raske søk og en mest mulig uttømmende liste av rangerte treff. Med den stadig økende informasjonsmengden betyr dette ofte veldig lange lister med resultater, der de færreste ser på særlig mer enn de 10-20 første treffene. For privatbruk kan dette kanskje være tilstrekkelig, men for en bruker i en bedrift som skal skaffe seg kunnskap om et tema, gir en lang liste med treff ingen god oversikt.

CoreMine Medical er en søkemotor for biologisk og medisinsk informasjon utviklet av PubGene AS. Målet med søkemotoren er at brukeren skal få tilgang til oppdatert medisinsk informasjon om sykdommer, behandlinger, legemidler osv., bl.a. ved å søke etter vitenskapelige artikler. Resultatet av søket fremstilles på en slik måte at brukeren skal få både bedre oversikt og dypere innsikt enn hva som oppnås med tradisjonelle dokumentsøk. Siden de fleste søk vil gi en svært lang liste med f.eks. artikler, er det viktig at informasjonen fremstilles på en måte som gjør at brukeren lett finner den informasjonen og de artiklene hun/han er ute etter. I samarbeid med PubGene har vi i sett på hvordan løsninger basert på mønstergjenkjenning i tekst kan utnyttes til å gjøre det lettere for brukere å få oversikt over søkeresultater og omsette dette til konkret og nyttig kunnskap.

      

   Foto: photos.com                                                                                                          Snapshot av CoreMine Medical

Research areas
  Department

  Financing

  Norges forskningsråd gjennom BIA og SFI

  Postal address:
  Norsk Regnesentral/
  Norwegian Computing Center
  P.O. Box 114 Blindern
  NO-0314 Oslo
  Norway
  Visit address:
  Norsk Regnesentral
  Gaustadalleen 23a
  Kristen Nygaards hus
  NO-0373 Oslo.
  Phone:
  (+47) 22 85 25 00
  Address How to get to NR
  Social media Share on social media
  Privacy policy Privacy policy
  Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
  Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
  Phone: (+47) 22 85 25 00
  AddressHow to get to NR