• Bokmål
  • English

Sitemap

Brukerutprøvinger ser på tillit i fremtidens hjem og Internett

Brukerutprøvinger ser på tillit i fremtidens hjem og Internett

Målet for forskningsprosjektet uTRUSTit er å se på brukerens tillit til forskjellige «ting» som skal kommunisere på tingenes Internett (på engelsk, Internet of Things). Dette inkluderer aktiviteter som hvordan åpne et medisinskap og bestille nye medisiner via internett. Nylig har prosjektet gjennomført brukerutprøvinger på Almas hus på Aker sykehus. Almas hus er en modell av et fremtidig smarthjem og passer godt som lokale for brukerutprøvingene i uTRUSTit. Prosjektet skal sørge for at fremtidens Internett kan brukes av alle. Derfor ble  personer som var svaksynt og som hadde dysleksi brukt som testpersoner under brukerutprøvingene.

Brukerutprøvingene består av flere scenarier hvor en person skal gjøre oppgaver med hjelp av tingenes Internett. Prototypene i prosjektet skal gi personene en bedre oversikt og kontroll over hvor opplysningene går via Internett. Mer informasjon, inkludert en videosnitt med prototypene og en brukerutprøving, kan leses i en artikkel i Aftenposten.

Nå er utprøvingene i Norge avsluttet, men utprøvinger har begynt i Wien, Østerrike og skal også foregå i Chemnitz, Tyskland. Etter at alle utprøvingene er ferdige, skal resultatene analyseres for å se på mulige forbedringer og foreslå retningslinjer for andre som vil lage sine egne ting til tingenes Internett.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR