• Bokmål
 • English

Sitemap

Big Insight

Big Insight

Big Insight er et senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Norges forskningsråd. NR er vert for senteret, som har et nært samarbeid med

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Telenor
 • DNB
 • Gjensidige
 • NAV
 • Oslo universitetssykehus
 • ABB
 • DNV-GL
 • Hydro Energi
 • Skatteetaten
 • Folkehelseinstituttet
 • Kreftregisteret

Se biginsight.no for mer informasjon.

Utvalgte prosjekter

Contact information

Department

Related pages

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR