• Bokmål
  • English

Sitemap

Tre scenarieverksteder er gjennomført!

Tre scenarieverksteder er gjennomført!

Den siste av tre samlinger med scenariegruppen er nå gjennomført.

Nå vil prosjektgruppen bearbeide alle innspill og oppsummere dette i en rapport. 

Rapporten skal lanseres i løpet av høsten 2016. 

Bilde fra samling 2 på Norsk Regnesentral

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR