• Bokmål
  • English

Sitemap

Beregning av innsamlingsgrad for PET-flasker og aluminiumsbokser

Beregning av innsamlingsgrad for PET-flasker og aluminiumsbokser

Infinitum driver panteordningen for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker. Utfasing av ombruksflasker og den tilhørende store veksten i gjenvinnbare PET-flasker, samt vekst i bokssalget, kan gi forsinkelseseffekter i innsamlingen. Det gjør igjen beregning av innsamlingsgraden utfordrende. Innsamlingsgraden er andelen av solgte flasker eller bokser som ender opp i plast- eller metallgjenvinning via Infinitums systemer, kommunenes  plast- og metallgjenvinning og som restavfall fra kommuner og næringsliv.
 
Vi har utviklet en matematisk modell som inkluderer et såkalt hjemmelager, som flaskene og boksene må innom før de pantes. Hjemmelageret består av flasker og bokser som bindes i hus, hytter, biler, fritidsbåter med mer. I tillegg inkluderer modellen et varelager, med andre ord flasker og bokser som bindes ute i butikk. Modellen blir blant annet brukt til å beregne og rapportere innsamlingsgraden til myndighetene, som forvalter dagens miljøavgiftssystem
 
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR