• Bokmål
 • English

Sitemap

Bedriftsundersøkelsen

Bedriftsundersøkelsen

NAV gjennomfører bedriftsundersøkelsen to ganger årlig for å få en oversikt over behovet for arbeidskraft innen ulike næringer. Et utvalg bedrifter blir blant annet spurt om de har problemer med å rekruttere arbeidskraft, hvilke yrker bedriften mangler arbeidskraft og hvorvidt dette skyldes at det ikke har vært et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Basert på svarene fra utvalget kan mangelen i Norge estimeres. Dette gjøres ved hjelp av en matematisk modell utviklet ved NR. Modellen estimerer mangelen på arbeidskraft fordelt på geografiske områder, næringer og de ulike yrkene. I tillegg til mangelestimatene estimeres også usikkerheten i disse.

Research areas
  Department

   Financing

   NAV

   Postal address:
   Norsk Regnesentral/
   Norwegian Computing Center
   P.O. Box 114 Blindern
   NO-0314 Oslo
   Norway
   Visit address:
   Norsk Regnesentral
   Gaustadalleen 23a
   Kristen Nygaards hus
   NO-0373 Oslo.
   Phone:
   (+47) 22 85 25 00
   Address How to get to NR
   Social media Share on social media
   Privacy policy Privacy policy
   Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
   Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
   Phone: (+47) 22 85 25 00
   AddressHow to get to NR