• Bokmål
  • English

Sitemap

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem, kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv). Vi vil gjøre en gjennomgang av eksisterende tilgjengelighetssjekkere for å finne ut hvilke av disse som lar seg integrere sømløst i kildekode-byggeprosessene og hvordan, og i hvilken grad verktøyene dekker de ulike uu-indikatorene.

På tilsvarende måte som man får beskjed om kode som gir kompileringsfeil, enhetstester som feiler eller sikkerhetsbrudd når man bygger kode, så ønsker å få brukket bygget hvis det er tilgjengelighetsfeil. Det er ikke gitt alle alle tilgjengelighetsfeil skal brekke et bygg, så hvilke uu-kriterier som skal føre til brukket bygg og hvilke som skal føre til varsling (e-post, dashboard på skjermer i lokalene o.l.) og hvor ofte man skal varsles må undersøkes nærmere i prosjektet.

Vi vil også se på om automatiske tilgjengelighetssjekkere øker bevisstheten til utviklingsteamene som benytter disse verktøy i byggeprosessene, og om det medfører endringer i tankesett etter å ha benyttet disse verktøyene over en periode, eller om det oppleves som støy.

Dette tiltaket er et samarbeid mellom Norsk Regnesentral og FINN.no AS

Project period

Mai 2018 - desember 2019
Department

Financing

BufDirs UnIKT-program

Partners

FINN.no AS

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR