• Bokmål
 • English

Sitemap

ITS - Integrasjon av Tilgjengelighetstesting i en Smidig utviklingsprosess

ITS - Integrasjon av Tilgjengelighetstesting i en Smidig utviklingsprosess

Hovedmålsetningen med dette prosjektet er å øke bevisstheten rundt universell utforming og gjøre det enklere for både utviklere og testere å teste for tilgjengelighet når de utvikler nye tjenester og ny programvare, slik at IKT-løsningene blir mer tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

Bakgrunn

En av utfordringene innenfor IKT er å ta høyde for universell utforming under utvikling av nye tjenester og ny programvare. I Norge er dette påkrevd ifølge Forskriften for universell utforming av IKT. Studier viser at brukertesting ofte blir nedprioritert i systemutviklingsprosjekter på grunn av kostnadsbildet, tidsforbruk og/eller mangel på kompetanse. Spesielt brukertesting rettet mot grupper med nedsatt funksjonsevne blir ikke prioritert siden dette krever kompetanse og en del tidsressurser hva gjelder rekruttering.

IKT-miljøene i Norge har derimot fått større fokus på brukervennlighet de siste årene, og de fleste bedrifter har testere og designere som ivaretar generelle brukervennlighetsprinsipper ved programvareutvikling. Det er derimot færre utviklere og testere som har kompetanse på universell utforming, og som utfører brukertesting eller egen tilgjengelighetstesting ved programvareutvikling. Det er tidkrevende å sette seg inn i standarder og verktøy som finnes, og det kan også være uoversiktlig og vanskelig å forstå de tekniske anbefalingene og å navigere i litteraturen. Dette gjelder spesielt for utviklere som har ekspertise på programvareutvikling, men også for testere som har mer fokus på brukervennlighet og ikke nødvendigvis universell utforming eller tilgjengelighet.

 

Evaluering av testmetoder

Vi vil utføre en kost/nytte-analyse av tilgjengelighets-testemetoder. Det er vesentlig at evalueringsmetoder kan utføres av både utviklere og testere uten forkunnskaper. Deretter vil vi utarbeide en metodikk for å integrere resultatene fra kost/nytte-analysen inn i en smidig utviklingsprosess, samt utarbeide anbefalinger for hvordan IT-prosjekter kan benytte metoder for tilgjengelighetstesting internt gjennom hele utviklingsløpet.

Publications

Bai, Aleksander; Skjerve, Rannveig Alette; Halbach, TillFuglerud, Kristin Skeide. Evaluating accessibility testing in automated software build processes. NIK: Norsk Informatikkonferanse (ISSN 1892-0713). 2019.

Halbach, Till; Widerøe, Tom; Bai, Aleksander. Raising Awareness for Universal Design by Integrating Accessibility Testing into a Continuous-Deployment Process: A Large-Company Case Study. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (ISSN 1892-0748). 27(1) 2019.

Research areas

  Project period

  2017
  Department

   Financing

   ITS er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) under UNIKT programmet.

   Partners

   Prosjektet ledes av Aleksander Bai ved NR i samarbeid med Heidi Mork fra Kantega og Viktoria Stray fra Universitet i Oslo, Institutt for Informatikk.

   I tillegg er Sparebanken1 med i brukertesting og som pilot for integrasjon av resultat.

   Postal address:
   Norsk Regnesentral/
   Norwegian Computing Center
   P.O. Box 114 Blindern
   NO-0314 Oslo
   Norway
   Visit address:
   Norsk Regnesentral
   Gaustadalleen 23a
   Kristen Nygaards hus
   NO-0373 Oslo.
   Phone:
   (+47) 22 85 25 00
   Address How to get to NR
   Social media Share on social media
   Privacy policy Privacy policy
   Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
   Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
   Phone: (+47) 22 85 25 00
   AddressHow to get to NR