• Bokmål
  • English

Sitemap

Kopieringsundersøkelse for kommunesektoren

Kopieringsundersøkelse for kommunesektoren

Hensikten med arbeidet var å kartlegge kopiering blant alle ansatte i kommunesektoren, med unntak av utdanningssektoren, som grunnlag for fordeling av midler mellom rettighetshavsgrupper som Kopinor representerer. Arbeidet er gjort i samarbeid med TNS Gallup. TNS Gallup har gjennomført spørreundersøkelsen blant ansatte i kommunene, mens NR har analysert dataene fra spørreundersøkelsen.Illustration of questions from a survey

I kartleggingen deles kopiering inn i tre typer aktiviteter:

  1. Digital kopiering (materiale kopiert eller lastet ned fra Internett)
  2. Utskrifter (for eksempel fra Internett)
  3. Analog fotokopiering (på kopimaskin)

Vi har beregnet et anslag for totalt volum (antall sider) av opphavsrettslig beskyttet materiale innen hver kopieringsaktivitet, samt for gjennomsnittlig beskyttet volum per ansatt.  

For å estimere opphavsrettslig beskyttet materiale, har vi sammenlignet to ulike tilnærminger, gitt ved «faktormodellen» og «distansemodellen».  Faktormodellen bruker en faktor til å aggregere opp svarene fra undersøkelsesperioden, avhengig av hvor hyppig respondenten oppgir at han/hun vanligvis kopierer. Distansemodellen fokuserer på siste hendelse av hver type fotoaktivitet og estimerer en gjennomsnittlig frekvens på basert på en antatt sannsynlighetsmodell.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR