• Bokmål
  • English

Sitemap

Personvernpolicy

Personvernpolicy

Personvernpolicy Appetitus

 

Vi legger vekt på informasjonssikkerhet og en korrekt behandling av personopplysninger. Dette gjelder for vår app Appetitus som inneholder sensitiv informasjon.

 

Data som blir samlet inn forblir lokalt i app'n og blir ikke utleverer til noen andre aktører.

 

I Norge gjelder den nye personopplysningsloven fra 20. juli 2018. Reglene i EU sin personvernforordning GDPR er nå også blitt norsk lov. Disse lovreglene omtales som artikler i personopplysningsloven. Viktige artikler er 15, 16 og 17 om din (den registrertes) rett til innsyn, rett til retting og rett til sletting (rett til å bli glemt). Du kan derfor når som helst kontakte oss og få informasjonen om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og be om at informasjonen korrigeres eller slettes.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR