• Bokmål
  • English

Sitemap

PLA ― Personlig (mobil) læringsarena

PLA ― Personlig (mobil) læringsarena

Læringssituasjon med mester og lærlingProsjektet tok sikte på å utvikle en personlig, adaptiv og mobil læringsarena (personlig mobil læringsarena, PLA) rettet inn mot grupper i skole og voksenopplæring med elever som av ulike grunner står i fare for å falle fra utdanningen.

Partnere var ed-tech-bedrften Conexus, Norsk Regnesentral og en rekke skoler, både offentlige og private. Læringsarenaen kan tilby digitalt lærestoff som er tilpasset og skreddersydd til elevens ferdighetsnivå. Dette realiseres gjennom å koble data om elevens faglige progresjon og ferdighetsnivå med tilgjengelige og relevante (primært digitale) læringsressurser slik at eleven kan tilbys lærestoff som er tilpasset den enkelte elevs behov, interesser, ferdighetsnivå og preferanser når det gjelder presentasjonsform. Forskningen om årsaker til frafall understreker betydningene av mer motiverende, praksis-nær, skreddersydd og tilpasset undervisning for å forebygge frafall. Våre funn viser at PLA bidrar til økt lærelyst og høyere motivasjon hos eleven, og kan dermed forhindre frafall.

En phd-student ved De Montfor University (UK) var tilknyttet prosjektet og fokuserte på motivasjon og menneske-maskin-interaksjonsmønstre hos dyslektikere i møte med læringsteknologi. Det er utviklet et spørreskjema med fokus på motivasjonsfaktorer for læring og bruk av e-læring blant ungdommer med dysleksi.

Latest project news

Det har blitt utviklet en prototype innen naturfag for ungdomstrinnet som er særskilt innrettet mot elever med dysleksi eller andre typer lese- og skrivevansker. Prototypen ble evaluert våren 2016.

Updated date: Tuesday, January 16, 2018 - 12:01

Impresjoner fra kick-off-møteDen 29. april 2015 var det duket for offisiell prosjektstart i PLA-prosjektet, Personlig (mobil) læringsarena. Representanter for alle deltakende organisasjoner la fram sine tanker og ambisjoner for prosjektet. I vårt høykarat konsortiium har vi ed-tech-bedrften Conexus og en rekke skoler, både offentlige og private.

Updated date: Wednesday, September 2, 2015 - 00:02

Publications

Halbach, TillSolheim, Ivar. Gamified Micro-Learning for Increased Motivation: An Exploratory Study. In: Proceedings of the 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA). (ISBN 978-989-8533-81-4). pp 271-279. 2018.

Project period

2015-2018
Department

Financing

Delfinansiering av Norges Forskningsråd gjennom BIA-programmet, samt egne midler

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR