• Bokmål
  • English

Sitemap

Skjermkontraster

Skjermkontraster

En informasjonstavle som står ute, fra NSBMålet med dette prosjektet var å diskutere ulike teknologier, verktøy og metoder, og å gi en konkret, begrunnet anbefaling for den mest pålitelige og effektive måten å måle skjermkontraster på.

Meningen med skjermer på informasjonstavler og selvbetjeningsautomater er å formidle informasjon på en visuell måte og legge til rette for dialog/interaksjon med brukeren. Det å ha tilstrekkelige kontraster på skjerm er derfor et viktig aspekt for hvordan brukeropplevelsen blir. Dette er spesielt viktig for personer med nedsatt syn, som er antatt å utgjøre ca. 3-4% av den norske befolkningen, men det er mange med vanlig syn som også har utfordringer med å oppfatte det som står på skjermen i tilfelle dårlige kontraster eller vanskelig lyssetting. I de aller fleste tilfeller består den viste informasjonen av tekst. Kontrastmålinger er derfor knyttet til lesbarhet av tekst på skjerm.

Vi hentet inn anbefalinger fra ekspertene, skaffet oss en oversikt over relevante standarder og publikasjoner og spurte også sluttbrukerne, det vil si de som bruker skjermene i hverdagen, for å komme frem til vår anbefaling.

Last ned den detaljerte rapporten

Latest project news

Dette er spørsmålet vi har undersøkt i Skjermkontrast-prosjektet.

Fra rapporten: 

Updated date: Monday, March 5, 2018 - 14:30

Betalingsautomat med ulesbar skjermHar du en eller flere eksempler på at kontrasten på en skjerm er for dårlig?

Updated date: Friday, January 12, 2018 - 09:39

Project period

2017/3 - 2017/9
Department

Financing

Tilskudd fra Blindeforbundets forskningsfond

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR