• Bokmål
  • English

Sitemap

Tilgjengelighetsevaluering av e-lærings­plattformen itslearning

Tilgjengelighetsevaluering av e-lærings­plattformen itslearning

Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse av tilgjengeligheten og (i noe grad) brukervennligheten til læringsplattformen itslearning. Plattformen ble evaluert med hensyn på WCAG 2, WAI-ARIA samt egne vurderinger. Blant annet ble plattformen testet av  personer med nedsatt funksjonsevne. Det ble rekruttert testpersoner med ulike funksjonsnedsettelser (blinde, svaksynte, motoriske og kognitive nedsettelser) og med ulike roller (elever, lærere, forelder), og med ulik alder (fra 13 til 52).  Resultatene viste at de fleste av testbrukere opplever at plattformen er akseptabel å bruke, men at det også er flere utfordringer når det gjelder tilgjengelighet, særlig oppleves dette av blinde og synshemmede.  Videre opplevde våre testbrukere, uavhengig av type funksjonsnedsettelse, svakheter når det gjelder å kunne finne fram og navigere på en enkel måte i plattformen samt at enkelte oppgaver opplevdes som unødvendig komplisert å utføre.

Project period

Oktober - desember 2013
Department
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR