• Bokmål
 • English

Sitemap

UDiAide – Universell utforming i digitale intelligente omgivelser

UDiAide – Universell utforming i digitale intelligente omgivelser

Visjonen til UDiAide-prosjektet var å utvikle ny kunnskap om intelligente, inkluderende og universelt utformede omgivelser som gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å utfolde seg i arbeidslivet, i samfunnet og i hjemmet på lik linje med andre.

UDiAide var et forprosjekt for å undersøke hva som skal til for å oppnå denne visjonen. Tingenes internett ventes å spille en viktig rolle i det som omtales som intelligente bygg og smarte omgivelser. Det er lite kunnskap om problems­stillinger knyttet til universell utforming i intelligente bygg og i omgivelsene for øvrig.

Mål 

Forberedende arbeid, aktiviteter og tiltak for å avklare viktige forutsetninger for at prosjektideen skal kunne la seg realisere. Dette er problemstillinger av teknologisk, organisatorisk, økonomisk og markedsmessig art. Vi arbeidet med å kartlegge forskningsfronten, avklare konsortium og roller, avdekke ulike partners interesser og behov, utarbeide konsepter og vurdere samfunnsnytte og næringspotensiale.

Latest project news

Medvirkende i UDiAide-prosjektet har mottatt pris for sin artikkel «A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments». Arbeidet er utført som en del av UDiAide-prosjektet, oppsummerer hva som er gjort av universell utforskning innenfor intelligente bygninger og belyser hvilke områder som krever mer forskning.

Updated date: Wednesday, December 14, 2016 - 13:39

We would like to promote the Call for Papers for IARIA's International Conference on Universal Accessibility in the Internet of Things and Smart Environments this year. Full papers are due March 23.

The topics of the conference are highly relevant in the context of the UDiAide project, and NR is proud to be one of the sponsors.

Updated date: Thursday, March 3, 2016 - 13:20

Etter en lengre periode med intenst arbeid sendte vi inn en søknad om universell utforming i intelligente omgivelser til Norges forskningsråd forrige onsdag. Nå er det opp til reviewerne å avgjøre om søknaden holder mål i hard konkurranse med alle andre innsendte søknadene. Vi mener at vi har gjort et meget solid stykke arbeid og venter i spenning.

Updated date: Monday, February 22, 2016 - 11:28

Faksimile av Byavisa DrammenUDiAide-prosjektet har tydeligvis skapt en del oppmerksomhet, noe som bevises av omtalen i Byavisa Drammen. At den til og med kom før prosjektet hadde kick-off-møte, viser prosjektets relevans i dagens samfunn.

Updated date: Tuesday, November 10, 2015 - 10:35

Project period

2015-2016
Department

Financing

IKTPLUSS-programmet i Norges forskningsråd

Partners

 • Norsk Regnesentral
 • Vitensenteret helse- og teknologi, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norsk Forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Abilia, IBM Norge, ATEA AS, Arena Helseinnovasjon/Caretech AS
 • Papirbredden Innovasjon AS og Driv Inkubator AS
 • Uloba Independent Living Norge AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • NAV Hjelpemiddelsentralen Buskerud, Deltasenteret
 • Standard Norge
 • Kommuner
 • Væksthus Hovedstadsregionen, ALMI Mälardalen, Forum Virium Helsinki, SI - The Federation of Icelandic Industries
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR