• Bokmål
  • English

Nettstedskart

IKT - smarte sensorer

IKT - smarte sensorer

Smarte senorer bruker data fra sensorer og andre kilder for å skape verdi i mange anvendelsesområder. Vi utfører forskning på hvordan man forstår brukeroppførsel og anvendelser innen helse og velferd, intelligente transportsystemer, elektriske grids og smarte byer. Vår kompetanse omfatter algoritmer for maskinlæring, arbeidsflyt-management, brukerundersøkelser og observasjoner, ontologier, classifisering av data og beslutningsstøtte.

Ekspertise

  • Brukeropplevelse (UX): Vi har utviklet metoder for å vurdere brukeropplevelse og engasjement i en rekke applikasjoner, alt fra kulturopplevelser, helse og velferd til brukergrensesnitt.
  • Arbeidsflyt-management: En arbeidsflyt er en automatisering av prosesser som består av sett med oppgaver som når de er ferdige, oppnår mål. Realtidsdata fra sensorer kan brukes i en arbeidsflytprosess for å støtte beslutningstaking.
  • Beslutningsstøtte: Tolk sensordata i applikasjonsdomenet ved hjelp av avanserte skreddersydde modeller, støttet av avanserte algoritmer for mønster, maskinlæring og arbeidsflytbehandling.
  • Robot-anvendelser: (sosiale) roboter kan sees som mobilsystemer, som inkluderer en rekke sensorer og aktuatorer, og som brukes i en rekke bruksområder.

Hovedanvendelser

  • Vi utvikler løsninger for helsetjenester hjemme og på landsbygda. Dette krever sensorbaserte løsninger og kommunikasjonssystemer som tillater helsepersonell å tilby effektive tjenester. The Things of Things (IoT), sensorer og mobile helseprogrammer er ingredienser for å optimalisere denne sektoren.
  • Vi eksperimenterer med nye måter å bruke sosiale roboter i helse- og velferdsprogrammer.
  • Vi gjør forskning i å forstå brukeradferd i ulike typer arenaer, for eksempel museer, utstillinger, offentlige rom og smarte byer. En passende blanding av sensorbaserte observasjoner, korte spørreskjemaer og observasjoner kan brukes til å observere og tolke brukeradferd.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR