• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentrals samfunnsansvar

Norsk Regnesentrals samfunnsansvar

 1. Forretningsetikk
  1. NR driver sin virksomhet slik at partnere, leverandører, kunder og eiere med rettigheter til materiale som NR benytter, kan ha tillit til oss.
  2. Alle organisasjoner og mennesker behandles med høflighet, respekt og likeverd.
  3. NR motarbeider alle former for korrupsjon og bestikkelser.
  4. NRs regnskapsinformasjon kommuniseres korrekt, i henhold til regnskapsstandard og med åpenhet.
  5. NR legger vekt på rettferdig konkurranse.
  6. Informasjon om oppdrag behandles i henhold til avtale med oppdragsgiver.
 2. Forskningsetikk
  1. NR følger anerkjente standarder for forskningsetikk inkl. behandling av sensitiv informasjon og publisering.
 3. Miljø
  1. NR forurenser ikke det ytre miljø.
  2. NR legger vekt på å redusere miljøbelastende forbruk, blant annet ved å oppfordre til å redusere reiser, sørge for å holde bygningen og inventar i god teknisk stand, gjøre miljøbevisste innkjøp og ha en god avfallshåndtering.
 4. Ansatte
  1. De ansatte er NRs viktigste ressurs, og alle ansatte behandles likeverdig.  
  2. NR legger vekt på at ansatte har gode muligheter til å utvikle seg selv med tanke både på arbeid for NR og utenfor NR.
  3. Det legges vekt på å ha et godt arbeidsmiljø der ansattes helse ivaretas og ulykker forebygges.
  4. Ansatte deltar ikke i behandling av saker der man har en personlig særinteresse.
 5. Samfunnsdeltakelse
  1. NRs visjon er «Forskning som brukes og synes»
  2. NRs hovedprodukt er å gjennomføre oppdragsforskning for kunder, bl.a. norsk og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor og nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.
  3. NR og NRs ansatte er aktive i samfunnet ved å publisere, delta i samfunnsdebatten og i aktuelle foreninger.
  4. NR er partipolitisk nøytrale.
 6. Varsling
  1. NR har egne rutiner for varsling som ivaretar anonymitet.

 

       Vedtatt av Norsk Regnesentrals styre 30.05.2013

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR