• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Om Norsk Regnesentral

Om Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring og IKT.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans/forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, helse, forvaltning og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte informasjonssystemer.

NR er alltid åpen for nye oppdrag. Vi ønsker de krevende problemstillingene som er viktige for våre kunder. NR har kontorer i Kristen Nygaards hus ved Universitetet i Oslo. NR har ca 85 ansatte, og flertallet av forskerne har doktorgrad. NRs fagområder er metodefag, og vi har dermed et tett samarbeid med mange andre forskningsmiljøer, i tillegg til brukere innen næringslivet og offentlig sektor.

NRs historie

Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard og Simula Norsk Regnesentral ble opprettet med en hovedavdeling ved Sentralinstituttet for Industriell forskning og lokale avdelinger ved andre større forskningsmiljøer i 1952. Fra 1958 ble NR et selvstendig forskningsinstitutt under NTNF og ble senere fristilt i 1985. NR var et nasjonalt regnesenter frem til slutten av 60-årene. Da andre miljøer fikk tilsvarende regnemaskiner, ble NR endret til et metodeinstitutt.

NR hadde Norges første elektroniske datamasin NUSSE som i dag står på Teknisk museum. NR er kjent for å ha utviklet det første objektorienterte programmeringsspråket Simula i 60-årene. I 2001 mottok Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard både IEEE John von Neumann Medaljen og Turingprisen  for å ha oppfunnet Simula.

NR har tradisjonelt vært tidlig utviklere av IKT innen en rekke områder. Etter hvert som områdene har blitt mer kommersielle, har NR vendt seg mot nye anvendelser av IKT. NR har arbeidet med statistikk siden 1952.  Statistikk og IKT er metodefag som anvendes på et stort antall områder. NR har derfor et meget stort antall samarbeidspartnere innen mange andre forskningsområder og andre brukere av disse fagene.

NR hadde et senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, Statistics for innovation i perioden 2007-2014 og har et nytt senter, Big Insight, for perioden 2015-2022.

NRs historie er beskrevet i en bok utgitt i 2002, som er  tilgjengelig på NR.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR