• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Helse

Helse

Helse er et meget viktig område for velferden i Norge. Fagområdet er voksende og får et stadig økende forskningsinnhold. Forskning innen helse har økt betydelig de siste årene. Levealderen i Norge øker med ca 1 år hvert 5 år og omtrent 1/3 av dette skyldes forskning. NR har en rekke prosjekter innen helse både innen statistikk og IKT.

Forskningsområder

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR