• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Industri og energi

Industri og energi

Industri og energi er viktige områder for verdiskapningen i Norge.  Som et høykostland kan Norge bare klare seg i den internasjonale konkurransen med et høyt kunnskapsnivå i vår produksjon. Det krever et høyt forskningsinnhold. NR har en rekke prosjekter innen industri- og energiområdet. 

Forskningsområder

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR