• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Tjøstheim, Dag Bjarne; Jullum, Martin; Løland, Anders. Some recent trends in embeddings of time series and dynamic networks. Journal of Time Series Analysis (ISSN 0143-9782). doi: 10.1111/jtsa.12677. 2023.

  Engebretsen, Solveig; Palomares, Alfonso Diz-Lois; Rø, Gunnar; Kristoffersen, Anja Bråthen; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Engø-Monsen, Kenth; Kamineni, Meghana; Chan, Yat Hin; Dale, Ørjan; Midtbø, Jørgen E.; Stenerud, Kristian Lindalen; Di Ruscio, Francesco; White, Richard Aubrey; Frigessi, Arnoldo; De Blasio, Birgitte Freiesleben. A real-time regional model for COVID-19: Probabilistic situational awareness and forecasting. PLoS Computational Biology (ISSN 1553-734X). 19:e1010860(1) pp 1-26. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010860. 2023.

  Johnson, Juan Emmanuel; Løkse, Sigurd Eivindson; Camps-Valls, Gustau; Mikalsen, Karl Øyvind; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert. The Kernelized Taylor Diagram. In: Nordic Artificial Intelligence Research and Development: 4th Symposium of the Norwegian AI Society, NAIS 2022, Oslo, Norway, May 31-June 1, 2022, Revised Selected Papers. (ISBN 9783031170294). doi: 10.1007/978-3-031-17030-0_10. 2023.

  Choi, Changkyu; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Handegard, Nils Olav; Salberg, Arnt-Børre. Deep Semi-Supervised Semantic Segmentation in Multi-Frequency Echosounder Data. IEEE Journal of Oceanic Engineering (ISSN 0364-9059). doi: 10.1109/JOE.2022.3226214. 2023.

  Tvete, Ingunn Fride; Aldrin, Magne Tommy; Jensen, Britt Bang. Towards better survival: Modeling drivers for daily mortality in Norwegian Atlantic salmon farming. Preventive Veterinary Medicine (ISSN 0167-5877). 210 doi: 10.1016/j.prevetmed.2022.105798. 2023.

Publikasjoner i 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR