• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Breivik, Olav Nikolai Risdal; Zimmermann, Fabian; Johannesen, Edda; Ono, Kotaro; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Howell, Daniel; Nielsen, Anders. Incorporation of observation uncertainty in stock assessment using spatio-temporal modeling of catch-at-length and age-at-length survey data. ICES Journal of Marine Science (ISSN 1054-3139). doi: 10.1093/icesjms/fsae079. 2024.

  Engebretsen, Solveig; Aldrin, Magne Tommy; Lunde, Liss; Austad, Marthe; Rafoss, Trond; Danielsen, Ole Roald; Lindhom, Andreas; Boissonnot, Lauris Jeannine Ernestine; Jansen, Peder Andreas. Condition factor tailored to lumpfish (Cyclopterus lumpus) used as cleaner fish in salmonid farms. Aquaculture (ISSN 0044-8486). doi: 10.1016/j.aqrep.2024.101996. 2024.

  Stige, Leif Christian; Jansen, Peder A; Helgesen, Kari Marie Olli. Effects of regional coordination of salmon louse control in reducing negative impacts of salmonid aquaculture on wild salmonids. International Journal for Parasitology (ISSN 0020-7519). doi: 10.1016/j.ijpara.2024.04.003. 2024.

  Hubin, Aliaksandr; Storvik, Geir Olve. Sparse Bayesian Neural Networks: Bridging Model and Parameter Uncertainty through Scalable Variational Inference. Mathematics (ISSN 2227-7390). 12(6) doi: 10.3390/math12060788. 2024.

  Lutz, Julia; Roksvåg, Thea Julie Thømt; Dyrrdal, Anita Verpe; Lussana, Cristian; Thorarinsdottir, Thordis Linda. Areal reduction factors from gridded data products. Journal of Hydrology (ISSN 0022-1694). 635 pp 1-12. doi: 10.1016/j.jhydrol.2024.131177. 2024.

Publikasjoner i 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR