• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAND

SAND

Statistisk Analyse av Naturressurs Data - SAND

SAND ble etablert i 1984, og er en betydelig internasjonal bidragsyter til forskning og tjenester innen reservoarbeskrivelse, stokastisk modellering og geostatistikk for oljeindustrien. Vårt primære mål er å bruke statistiske metoder for å redusere og kvantifisere risiko og usikkerhet. Hovedområdet er stokastisk modellering av geologi i petroleumsreservoarer inkludert oppskalering og historie matching. Vi har også en betydelig aktivitet på alle typer risikokvantifisering, primært innen energisektoren.

Ansatte har bakgrunn i statistikk, matematikk, fysikk, numerisk analyse og informatikk. For å sikre at vi jobber med interessante og relevante problemstillinger for petroleumsindustrien, har vi nært samarbeid med fagfolk innen geo-vitenskap når dette er relevant for prosjektet. De fleste prosjektene er finansiert av oljeselskaper, programvareleverandører innen oljeindustrien og forskningsprosjekter sponset av EU-kommisjonen og Norges forskningsråd.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Goodwin, Håvard; Aker, Eyvind; Røe, Per. Stochastic Modeling of Subseismic Faults Conditioned on Displacement and Orientation Maps. Mathematical Geosciences (ISSN 1874-8961). doi: 10.1007/s11004-021-09965-7. 2021.

  Kolbjørnsen, Odd; Buland, Arild; Hauge, Ragnar; Røe, Per; Ndingwan, Abel Onana; Aker, Eyvind. Bayesian seismic inversion for stratigraphic horizon, lithology, and fluid prediction. Geophysics (ISSN 0016-8033). 85(3) pp R207. doi: 10.1190/geo2019-0170.1. 2020. Institutional archive 

  Aarnes, Ingrid; van der Vegt, Helena; Hauge, Ragnar; Fjellvoll, Bjørn; Nordahl, Kjetil. Utilizing sedimentary process-based models as training images for multipoint facies simulations. Bulletin of Canadian petroleum geology (ISSN 0007-4802). 67(4) pp 217-230. doi: 10.35767/gscpgbull.67.4.217. 2019.

  Parra, Mauricio; Echeverri, Sebastian; Patino, Ana Maria; Ramirez, Juan Carlos; Mora, Andrés; Sobel, Edward R.; Almendral Vazquez, Ariel; Pardo-Trujillo, Andrés. Cenozoic Evolution of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: The geology of Colombia Volume 3. Paleogene – Neogene. Servicio Geológico Colombiano. (ISBN 978-958-99528-6-3). pp 259-297. doi: https://doi.org/10.32685/pub.esp.37.2019.07. 2019.

  Patino, Ana Maria; Parra, Mauricio; Ramirez, Juan Carlos; Sobel, Edward R.; Glodny, Johannes; Almendral Vazquez, Ariel; Echeverri, Sebastian. Thermochronological constraints on Cenozoic exhumation along the southern Caribbean: The Santa Marta range, northern Colombia. In: Andean Tectonics. (ISBN 978-0-12-816009-1). pp 103-132. doi: 10.1016/B978-0-12-816009-1.00007-1. 2019.

Publikasjoner i 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR