• Bokmål
  • English

Nettstedskart

E-borgerpanel

E-borgerpanel

Kan du tenke deg å være med på undersøkelser og forskning på universell utforming av IKT?

Da kan du være med i vårt e-Borgerpanel! Dette er en gruppe personer som kan bli forespurt om å delta i våre prosjekter gjennom deltakelse i undersøkelser, intervjuer, gruppeintervjuer eller testing av brukervennlighet og tilgjengelighet til IKT. Alle deltakere får vanligvis økonomisk kompensasjon for sin innsats. Det er i utgangspunktet ingen krav til kompetanse, men vi vil gjerne vite om du har en funksjonsnedsettelse, om du bruker IKT-hjelpemidler, og i så fall hva slags type hjelpemidler du bruker.

Personer som er oppført i vårt e-Borgerpanel vil av og til kunne få en invitasjon til å delta i prosjekter. En slik invitasjon vil inneholde en detaljert beskrivelse av hva deltakelsen innebærer, tid og sted, hvor lang tid det tar (vanligvis 1-2 timer) og hvilken kompensasjon man får for å delta (vanligvis et gavekort per gang). Det er helt frivillig å delta i hvert tilfelle, og du trenger ikke svare dersom du ikke ønsker å delta. Antall forespørsler vil kunne variere, men du vil uansett ikke få flere enn 5 forespørsler per år.

Personvern og sikkerhet

Du kan selvsagt be om å bli slettet når som helst. Etter fem år blir du automatisk slettet eller kontaktet med invitasjon til å stå oppført i fem nye år. Informasjonen om personer i e-Borgerpanelet blir lagret på et sikkert område med adgangsbegrensning. Det er kun forskere som arbeider med universell utforming av IKT ved Norsk Regnesentral som har tilgang til dette. Norsk Regnesentral rapporterer til personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven og prosedyren med melding til NSD er bestemt av institusjonsledelsen ved NR.

Påmelding

Vennligst fyll ut påmeldingsskjemaet.

Påmelding til NRs e-Borgerpanel
obligatorisk
obligatorisk
obligatorisk

Har du noe vi må ta hensyn til, som krav til mat, transport eller andre ønsker og behov?


Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR