• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Annonsering av offentlig utredning nevner funn fra NR-rapport om IKT i synshemmedes arbeidsliv

Annonsering av offentlig utredning nevner funn fra NR-rapport om IKT i synshemmedes arbeidsliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet vil utrede universell utforming av arbeidslivet med tanke på både fysiske forhold og IKT. I et orienteringsbrev til Norges Blindeforbund heter det blant annet:

[..] I rapporten anbefales det bla. at Forskrift om universell utforming av IKT bør utvides til å gjelde arbeidslivet. Videre at tilsyn med forskriften bør styrkes, med tydeligere føringer for hvordan forskriften kan etterleves av både private and offentlige organisasjoner. [..]
Det er svært gledelig at forskningen vår er til nytte både for samfunnet og politikken. Det er dette anvendt forskning dreier seg om. Eller, som visjonen vår tilsier:
Forskning som brukes og synes.
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR