• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Opptatt av faglig idealisme

Opptatt av faglig idealisme

Peter Wesenberg har vært lenge nok innenfor forskning til å kjenne igjen det som for han er en god fagperson: - Jeg er opptatt av det jeg vil kalle faglig idealisme, og jeg blir glad når jeg møter forskere med et samfunnsengasjement og som jobber mot mål utenfor seg selv. 

 

Det er ingen nybegynner som nå tar over styrevervet i Norsk Regnesentral (NR). Wesenberg er en erfaren mann, både som administrerende direktør og styreleder. Den lange karrieren i næringslivet gjør at han kobler forskning mot nytteverdi: - Når det gjelder instituttsektoren så brenner jeg for at god forskning blir tatt i bruk. Da er det viktig at man gjennom gode strategiske valg, basert på eget faglig ståsted, forsker på problemstillinger som gjør at man bygger kompetanse på områder som vil etterspørres over tid. 

En forutsetning for å få til dette er tett og god dialog mellom forskere og ulike brukermiljøer slik at partene utvikler mest mulig felles forståelse av framtidige utfordringer. - Jeg har alltid hatt èn fot i den akademiske verden, gjennom engasjement i Matforsk, Nofima, Forskningsrådet og Høyskolen Kristiania. Jeg tenker på meg selv som en hybrid; med en mangslungen bakgrunn fra næringslivet, men samtidig med en dyp respekt for faglig dybde og forskning. 

 

- Trenger kommersiell erfaring

- Det er spennende å få inn en ny styreleder med erfaring fra forskning og kommersiell aktivitet, og som også kjenner Forskningsrådet, sier Lars Holden, administrerende direktør i Norsk Regnesentral. - NR er i en veldig positiv utvikling med betydelig vekst og gode økonomiske og faglige resultater, spesielt knyttet til AI og maskinlæring, og vi trenger folk med et skarpt blikk for å koble forskningen opp mot næringsliv.

NRs forskere har bakgrunn fra matematikk, statistikk og IKT, og har lang erfaring i metoder vi i dag kjenner som bildegjenkjenning og maskinlæring, og leverer anvendt forskning til innenfor felt som digital sikkerhet og kunstig intelligens.

- Jeg sa ja til å bli styreleder for NR fordi jeg synes statistikk og matematikk er veldig interessant - og ikke minst utrolig anvendelig! Det er nesten ikke et område i samfunnet vårt der statistikk ikke er relevant. Jeg mener også det i mange sammenhenger må mer statistisk tenking ting til, for eksempel i diskusjoner som i for stor grad er preget av synsing og følelser. 

 

Ingen dramatikk

To av medlemmene i styret er nye fra 1.januar i år. Janne Pedersen, direktør for diagnostikk og teknologi ved AHUS, har kommet inn som nytt styremedlem i tillegg til Wesenberg. Holden forklarer at det ikke er noe dramatikk i utskiftningene: - Både tidligere styreleder Grethe Viksaas og Inga Bostad har sittet i to perioder, og NRs valgkomite velger da nye personer.

Peter Wesenberg er i gang med styrejobben, og skal bruke den nærmeste tiden på å bli kjent med NR: - For å kunne gjøre en god jobb som styreleder er det viktig å forstå virksomheten. Jeg skal derfor i første omgang bruke litt tid på å bli godt kjent med NR, møte resten av ledelsen, de tillitsvalgte og de andre styremedlemmene. 

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR