• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Har publisert kunnskapsoversikt vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet

Har publisert kunnskapsoversikt vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet

Prosjektdeltakerne har samlet og vurdert litteratur vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet. Se rapporten under publikasjoner på prosjektsiden.

Forfatterne skriver:

Den lange rekken med anbefalinger viser at området har et stort forbedringspotensiale,
og at det ikke er på mangel på forslag og tiltak. Desto viktigere er det at den politiske vil-
jen er på plass, og at det gjøres gode prioriteringer for å øke fremgangen på dette vikti-
ge området, spesielt i lys av betydningen av arbeidsdeltakelse for den enkelte, og at
store samfunnsbesparelser kan oppnås.
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR