• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Selected Publications - e-Inclusion

Selected Publications - e-Inclusion

Fuglerud, K. S.; Sloan, D. "The link between inclusive design and innovation: some key elements." Conference proceedings of HCI International, Las Vegas, Nevada, USA 21-26 July 2013.

Røssvoll, T.H; Fuglerud, K. S. "Best Practice for Efficient Development of Inclusive ICT." Conference proceedings of HCI International, Las Vegas, Nevada, USA 21-26 July 2013.

Fuglerud, K. S.; Tjøstheim, I. Gunnarsson, B. R.; Tollefsen, M. Use of Social Media by People with Visual Impairments: Usage Levels, Attitudes and Barriers. K. i Miesenberger et al. (Eds.): ICCHP 2012, Part I, LNCS 7382, s. 565–572, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.

Schulz, T.; Fuglerud, K. S. Creating Personas with Disabilities.  i Miesenberger et al. (Eds.): ICCHP 2012, Part I, LNCS 7382, s. 145-152, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.

Fuglerud, K. S.; Tjøstheim, I. E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne.  Rapport, 74 sider, Juni 2012. 

Fuglerud, K. S.; Solheim, I. Inkludering av eldre i informasjonssamfunnet" i Fokus på eldre i informasjonssamfunnet,  Juni 2012: s. 61-65. Nordens Välfärdscenter.

Fuglerud, K. S.; Røssvoll, T.H. An evaluation of Web-based voting usability and accessibility.  i Universal Access in the Information Society. 11 (4): 359-373. 2012/11/01, 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10209-011-0253-9

Røssvoll, T. H.; Fuglerud K. S. “Usability and Accessibility of Personal Identification Management Systems in Electronic services.”  i eChallenges 26-28 oktober 2011, Florence, Italia.

Fuglerud, K. S. The barriers to and benefits of use of ICT for people with visual impairments. Conference proceedings of HCI International, Orlando, USA 10-14 juli 2011.

Tjøstheim, I. Solheim, I.; Fuglerud K. S. The importance of peers for visually impaired users of Social media. i Proceedings of the 6th IASTED International Conference Human-Computer Interaction (HCI 2011), 16-18 mai, 2011, Washington, DC, USA. DOI: 10.2316/P.2011.747-015

Fuglerud, K. S.; Dale, Ø. Secure and Inclusive Authentication with a Talking Mobile One-time-password Client. i IEEE Security & Privacy. vol 9 (2):27-34.

Fuglerud, K. S., Solheim, I. Ellensohn, L.; Pürzel, F., Schulz, T. Ethics manual. Deliverable D.7.4 of the uTRUSTit project. 31. sider. 28 mars 2011. 

Fuglerud, K. S. “Etikk og personvern ved brukerinvolvering i utvikling av universelt utformede løsninger. NR-Notat: DART/12/10: 13 desember  2010. 29 s.

Fritsch, Lothar; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar (2010). Towards Inclusive Identity Management. Identity in the Information Society. ISSN 1876-0678. 3(3).

Fuglerud, K. S.; Røssvoll, T. H.; Previous and Related Research on Usability and Accessibility Issues of Personal Identification Management Systems.  NR-Notat: DART/10/10: 21 oktober  2010. 24 s.

Halbach, T; Fuglerud, K S. Dale, Ø.; Solheim, I; Schulz T. Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E-Vote Solution. in proceedings of Unitech 2010, Oslo, 21 mai. 2010, Tapir Academic Publishers. 

Schulz, T.; Fuglerud, K.S. Universal Mobile Device (UMD) - Methods, Inventory, and Dissemination. NR-Notat. 29 januar 2010. 

Fuglerud, K.S. Halbach, T.; Dale, Ø.; Solheim, I. & Schultz, T. Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes.  Report no. DART/07/09. 24. november 2009. 

Fuglerud, K.S. ICT services for every citizen: The challenge of gaps in user knowledge. Conference proceedings of HCI International San Diego, California, USA 19-24 juli 2009.

Fuglerud, K.S. "Universal Design in ICT services" i Inclusive Buildings, products & services: Challenges in universal design.  Vavik, T. (ed.) s. 244-267. Trondheim.

Fuglerud, K.S.; Reinertsen, A.; Fritsch, L; Dale, Ø. Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering. Rapport nr. DART/02/09. ISBN-13 978-82-539-0531-0. 31. Januar 2009. 

Fuglerud, K.S.; Solheim, I. Synshemmedes IKT-barrierer. Resultater fra undersøkelse om IKT-bruk blant synshemmede. Rapport nr.  1016. ISBN-13: 978-82-539-0526-6. 6 Mars 2008. 

Fuglerud, K.S. Hvordan utforme IKT for personer med kognitive funksjonsnedsettelser – en litteraturgjennomgang. Unimod prosjektet. NR Notat Dart/05/07. Oslo.16 s.

Fuglerud, K.S. "Delrapport IKT” i Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet (Editor). 2006. Oslo. 16 sider. ISBN: 978-82-8081-079-3 

Fuglerud, K.S. IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy. 2005, NR-rapport: Oslo. s. 28

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR