• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2011

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2011

Geir-Arne Fuglstad vinner NRs masterpris ved NTNU 2011

Prisen gikk til Geir-Arne Fuglstad for sin oppgave Spatial modelling and inference with SPDE-based GRMFs. Prisen var et diplom og 25 000 NOK.

Geir-Arne Fuglstad har utført sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag med professor Håvard Rue som hovedveileder og post doc. Finn Lindgren som biveileder.

Juryen begrunner tildelingen slik:
Geir-Arne Fuglstads masteroppgave «Spatial modelling and inference with SPDE-based GRMFs» er et vesentlig bidrag til teorien for og anvendelsen av Gaussiske felt.

I praksis er romlige felt ofte anisotrope og ikke-stasjonære. Forskning i romlig statistikk gjennom de siste 20 årene har vist at det er utfordrende å finne konsistente anisotrope, ikke-stasjonære modeller, og for de modellene som finnes er det beregningsmessig dyrt å gjøre inferens.

Fuglstad innfører to ny modellklasser som på en konsistent måte modellerer anisotropi og ikke-stasjonaritet, og som det samtidig er beregningsmessig relativt billig å gjøre inferens for. Disse modellene er to vesentlige utvidelser av de romlige markovmodellene introdusert i Lindgren, Rue og Lindström (2011). Først introduseres anisotropier i de stokastiske differensialligningene som modellene er bygd på. Deretter introduseres mer fleksible og lettere tolkbare parametriseringer for ikke-stasjonær anisotropi i modellene.

Oppgaven er meget lesbar. I tillegg til de nye resultatene gir den også en klar og moderne introduksjon til teorien for stokastiske felt, stokastiske differensialligninger og beregningsorientert statistikk.

Prisen for beste masteroppgave innen matematikk og IKT for studieåret 2010/2011 ved NTNU ble delt ut av NRs adm. direktør Lars Holden under IME-fakultetets årsfest 1. november 2011.

Juryen ved NTNU 2011:

  • Førsteamanuensis Harald Hanche-Olsen, Institutt for matematiske fag (leder)
  • Professor Pauline Haddow, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (nestleder)
  • Professor Helge Langseth, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Førsteamanuensis Ingelin Steinsland, Institutt for matematiske fag

NRs masterpris har egen webside på NTNU: www.ime.ntnu.no/nrprisen

Kristian Jonsson Moi vinner NRs masterpris ved UiO 2011

Vinneren av NRs masterpris 2011 ved UiO Kristian Jonsson Moi sammen med NRs adm. direktør Lars Holden. Prisen gikk til Kristian Jonsson Moi med Paul Arne Østvær som veileder (Matematisk institutt) for sin oppgave Hermitian K-theory of the Gaussian 2-integers. Prisen var et diplom og 25 000 NOK.

Juryen begrunner avgjørelsen sin slik: Moi gir i oppgaven en komplett utregning av de hermitiske K-gruppene til Gaussiske 2-heltall og i tillegg en geometrisk/topologisk modell for det hermitiske K-teorirommet til dette tallsystemet. Det kreves en omfattende bakgrunn innenfor forskjellige deler av matematikken for å kunne bevise et slikt resultat.

Av sensor Christian Schlichtkrulls (UiB) begrunnelse for Kristian Jonsson Moi siterer vi: «Tesen til Kristian Moi er på et høyt matematisk nivå innen for et aktivt forskningsfelt. Tesen inneholder nye resultat som i en bearbeidet form kan publiseres. Jeg mener ikke å ha sett en bedre tese.»

Prisen for beste masteroppgave innen matematikk og IKT for studieåret 2010/2011 ved Universitetet i Oslo (UiO) ble delt ut på dagen@ifi ved Institutt for informatikk 27. oktober 2011.

Juryen ved UiO 2011:

  • Professor Kristian Ranestad, Matematisk institutt (leder)
  • Førsteamanuensis Arne Maus, Institutt for informatikk (nestleder)
  • Førsteamanuensis Dag Langmyhr, Institutt for informatikk
  • Professor Bent Natvig, Matematisk institutt
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR