• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT for 2009

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT for 2009

Rune Erlend Jensen og Eivind Fonn vinner NRs masterpris ved NTNU 2009

Første utdeling var for studieåret 2008/2009. Ved NTNU ble prisen delt mellom Rune Erlend Jensen med Anne Elster (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap) som veileder for hans masteroppgave Techniquues and Tools for Optimizing Codes on Modern Architectures. A Low Level Approch og Eivind Fonn med Elena Celledoni (Institutt for matematiske fag) som veileder for hans masteroppgave Computing Metrics on Riemannian Shape Manifolds. Geometric shape analysis made practical. Utdelingen skjedde under IME-fakultetets årsfest 28. oktober 2009.

Juryens begrunnelse

Eivind Fonns masteroppgave “Computing Metrics on Riemannian Shape Manifolds” omhandler matematisk karakterisering av 2-dimensjonale objekters form og fasong, samt mål på hvor like, eller ulike, to objekter er. Arbeidet har potensielle anvendelser innen datasyn, robotikk og bildebehandling.

Rune Erlend Jensens masteroppgave “Techniques and Tools for Optimizing Codes on Modern Archetectures” tar for seg klassisk teori for kodeoptimalisering og viser hvordan eksisterende teknikker kan tilpasses til moderne prosessorarkitekturer. Han har studert interaksjonen mellom kompilator og datamaskinarkitektur og har oppnådd oppsiktsvekkende ytelsesforbedring med sine teknikker.

Fonns og Jensens masteoppgaver dokumenterer førsteklasses arbeid med svært utfordrende problemer. Når disse to oppgavene ble valgt foran andre gode kandidater, har juryen lagt avgjørende vekt på at det i disse to prosjektene er skapt originale resultater som anses å være publiserbare i internasjonal sammenheng.

NRs adm. direktør Lars Holden og vinner av NRs masterpris 2009 ved NTNU Eivind Fonn. (Photo: Kai T. Dragland, NTNU/IDI)

Juryen for 2008/2009 ved NTNU

  • Sverre Smalø (leder)
  • Roger Midtstraum (nestleder)
  • Ingeborg Sølvberg
  • Jo Eidsvik

 

Evgenij Thorstensen og John Christian Ottem vinner NRs masterpris ved UiO 2009

Ved Universitetet i Oslo ble prisen delt mellom Evgenij Thorstensen med Martin Giese (Institutt for informatikk) som veileder for hans masteroppgave Instance-Based Hyper-Tableaux for Coherent Logic og John Christian Ottem med Kristian Ranestad (Matematisk institutt) som veileder for hans masteroppgave Cox Rings of Projective Varieties. Utdelingen skjedde på dagen@ifi ved Institutt for informatikk 29. oktober 2009.

Juryens begrunnelse

Komiteen vil først uttale at alle de åtte nominerte oppgaver er på et meget høyt nivå, og kunne hver for seg forsvare en pris for fremragende oppgave. Etter å ha innhentet supplerende uttalelser fra sensorene til to av oppgavene, ble det i møte 15. september besluttet å dele prisen likt mellom Evgenij Solojev Thorstensen og John Christian Ottem.

Av sensor Marc Bezems (UiB) begrunnelse for Evgenij Solovjev Thorstensen siterer vi: «Jeg mener hans oppgave er et fremragende arbeid, og presentasjonen hans var helt topp. Han konkurrerer på europeisk nivå med de beste, med innsending til CSL og PhD-søknad i Oxford. Jeg mener dette sier noe om hans ambisjon, men også om hans nivå.»

Fra venstre: NRs adm. direktør Lars Holden og vinnerne av NRs masterpris 2009 ved UiO: Evgenij Thorstensen og John Christian Ottem Thorstensen har senere fått PhD-stilling i Oxford, og han har med bakgrunn i sin masteroppgave blitt invitert som medforfatter på en større oversiktsartikkel over fagområdet av ledende forsker Peter Baumgartners innen feltet automatisk deduksjon, nærmere bestemt en instansbasert hyper-tableau-kalkyle.

Av sensor Stein Arild Strømmes (UiB) begrunnelse for John Christian Ottem siterer vi: «I mine 27 år som sensor og veileder har jeg vurdert mange hovedfagsoppgaver i algebraisk geometri, både cand.scient. og master. John Christian Ottems oppgave ligger klart blant de aller beste 2–3 oppgaver jeg har lest i hele denne tiden. Kandidaten viser at han behersker et vidt arsenal av teknikker fra ulike områder av algebraisk geometri, han løser flere åpne problemer og reiser interessante nye problemstillinger innen en meget klassisk disiplin. Resultatene er delvis helt nye, delvis gir han nye og bedre bevis for tidligere resultater. Hans arbeid karakteriseres av variasjon i teknikker og god oversikt over faget, og viser at han allerede er en moden og selvstendig forsker av betydelig format. Jeg gir min fulle støtte til Ottems nominasjon for prisen.»

Les intervjuet med prisvinnerne 2009 fra UiO.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR