• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentrals historie 1952 - 2002

Norsk Regnesentrals historie 1952 - 2002

Historien om regnesentralen som ble metodeinstitutt

Framside NRs historiebok 1952-2002I anledning 50-årsjubileet i 2002 ble det laget en bok om Norsk Regnesentrals historie. Boken har bidrag fra nesten 50 personer, hvorav de fleste selv har vært ansatte ved instituttet. Boka, som er rikt illustrert, er på 392 sider.

Boka koster kr 200 + porto og kan bestilles fra Norsk Regnesentral, e-post: nr@nr.no eller telefon: 2285 2500.

Boken gir en oversikt over instituttets utvikling fra regnesentral til metodeinstitutt og fra serviceorgan underlagt NTNFs utvalg utvalg for matematikkmaskiner til fristilt forskningsstiftelse. I tillegg inneholder boken artikler om instituttets bidrag innen en en rekke fagområder:

  • Detaljert oversikt over bakgrunnen, utviklingen og og resultatene av SIMULA
  • Utviklingen innen kvantitative metoder bl.a. tekniske beregninger, operasjonsanalyse, kart, fjernmåling, bildeanalyse og statistikk
  • Utviklingen av datateknologi og datakommunikasjon
  • Datateknologien i samfunnsmessig perspektiv perspektiv
  • Forholdet til omgivelsene
  • Konflikten med NTNF i 1968-1970 blir dekket av flere forfattere med forskjellig ståsted
  • Det sosiale livet ved Norsk Regnesentral
  • Oversikt over utviklingen utviklingen av organisasjonen og liste over alle ansatte i hovedstilling gjennom 50 år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR