• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Aastveit, Marthe Elisabeth; Cunen, Celine Marie Løken; Hjort, Nils Lid. A new framework for semi-Markovian parametric multi-state models with interval censoring. Statistical Methods in Medical Research (ISSN 0962-2802). doi: 10.1177/09622802231160550. 2023.

  Barna, Danielle Marie; Engeland, Kolbjørn; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Xu, Chong-Yu. Flexible and consistent Flood–Duration–Frequency modeling: A Bayesian approach. Journal of Hydrology (ISSN 0022-1694). 620 doi: 10.1016/j.jhydrol.2023.129448. 2023.

  Yuan, Qifen; Thorarinsdottir, Thordis; Beldring, Stein; Wong, Wai Kwok; Xu, Chong-Yu. Assessing uncertainty in hydrological projections arising from local-scale internal variability of climate. Journal of Hydrology (ISSN 0022-1694). doi: 10.1016/j.jhydrol.2023.129415. 2023.

  Howell, Daniel; Godiksen, Jane Aanestad; Tranang, Caroline Aas; Berg, Erik; Bernreuther, Matthias; Bogstad, Bjarte; Breivik, Olav Nikolai; Casas, Jose Miguel; Clain, Laura; Eidset, Elise; Eriksen, Elena; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Fossheim, Maria; Gjøsæter, Harald; Gundersen, Sofie; Hallfredsson, Elvar Halldor; Höffle, Hannes; Johannessen, Edda; Nedreaas, Kjell Harald; Nielsen, Anders; Skaret, Georg; Staby, Arved; Stock, Brian; Subbey, Samuel; Tallman, Ross; Trochta, John Tyler; Vollen, Tone; Windsland, Kristin. Arctic Fisheries Working Group (AFWG; outputs from 2022 meeting). ICES Scientific Reports (ISSN 2618-1371). 5(18) pp 1-507. doi: 10.17895/ices.pub.20012675. 2023.

  Tjøstheim, Dag Bjarne; Jullum, Martin; Løland, Anders. Some recent trends in embeddings of time series and dynamic networks. Journal of Time Series Analysis (ISSN 0143-9782). doi: 10.1111/jtsa.12677. 2023.

Publikasjoner i 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR