• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Brukerutprøvinger ser på tillit i fremtidens hjem og Internett

Brukerutprøvinger ser på tillit i fremtidens hjem og Internett

Målet for forskningsprosjektet uTRUSTit er å se på brukerens tillit til forskjellige «ting» som skal kommunisere på tingenes Internett (på engelsk, Internet of Things). Dette inkluderer aktiviteter som hvordan åpne et medisinskap og bestille nye medisiner via internett. Nylig har prosjektet gjennomført brukerutprøvinger på Almas hus på Aker sykehus. Almas hus er en modell av et fremtidig smarthjem og passer godt som lokale for brukerutprøvingene i uTRUSTit. Prosjektet skal sørge for at fremtidens Internett kan brukes av alle. Derfor ble  personer som var svaksynt og som hadde dysleksi brukt som testpersoner under brukerutprøvingene.

Brukerutprøvingene består av flere scenarier hvor en person skal gjøre oppgaver med hjelp av tingenes Internett. Prototypene i prosjektet skal gi personene en bedre oversikt og kontroll over hvor opplysningene går via Internett. Mer informasjon, inkludert en videosnitt med prototypene og en brukerutprøving, kan leses i en artikkel i Aftenposten.

Nå er utprøvingene i Norge avsluttet, men utprøvinger har begynt i Wien, Østerrike og skal også foregå i Chemnitz, Tyskland. Etter at alle utprøvingene er ferdige, skal resultatene analyseres for å se på mulige forbedringer og foreslå retningslinjer for andre som vil lage sine egne ting til tingenes Internett.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR