• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Effitac: Sluttresultatene og hvordan disse kan settes i relasjon til annen forskning

Effitac: Sluttresultatene og hvordan disse kan settes i relasjon til annen forskning

Vi har presentert prosjektresultatene ved flere anledninger i høst (se avsnitt om publikasjoner nede) og satt det i relasjon til metoder i universell utforming av IKT, hjelpemidler og ikke minst lovgivning.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på både innhold og presentasjon; spesielt på Testdagen ODIN var det stinn brakke og mange fornøyde i auditoriet.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR