• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Scenarieprosessen godt igang: Bilder fra verksted 1

Scenarieprosessen godt igang: Bilder fra verksted 1

Det ble jobbet med drivkrefter og trender som påvirker utviklingen og kategorisering av drivkreftene som sikre og usikre. Drivkreftene ble så kombinert i såkalte aksekors, som etterhvert skal utgjøre byggestener i scenariene. 

Gruppearbeid: gule lapper flyttes rundt på gråpapir på veggen. Nærbilde, starten på kategorisering av gule lapper Presentasjon av gruppearbeidLydhør forsamling følger med når oppgavene presenteres

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR