• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Best paper-pris for konferanseartikkel om uu i intelligente omgivelser

Best paper-pris for konferanseartikkel om uu i intelligente omgivelser

Medvirkende i UDiAide-prosjektet har mottatt pris for sin artikkel «A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments». Arbeidet er utført som en del av UDiAide-prosjektet, oppsummerer hva som er gjort av universell utforskning innenfor intelligente bygninger og belyser hvilke områder som krever mer forskning. Artikkelen ble presentert på konferansen SMART ACCESSIBILITY 2016 og er tilgjengelig i ThinkMind-databasen (PDF-format).

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR