• Bokmål
  • English

Nettstedskart

SPF advarsel i subject på email

SPF advarsel i subject på email

Eposten ble mottatt av nr.no med brudd på den opprinnelige avsenders SPF som betyr at avsender kan være forfalsket.

  • SPF hard fail betyr at avsenderdomenet av eposten har absolutt begrenset hvem som skal få lov til å sende e-post direkte fra dem. Eller at avsenderdomenet ikke eksistere.

  • SPF soft fail betyr at avsenderdomenet av eposten har rådgivende begrenset hvem som skal få lov til å sende epost direkte fra dem.

  • SPF PermError betyr at det er en feil i implemtasjonen av SPF på senderens side slik at forespørsel om SPF blir avbrutt.

 

Feilen ligger her enten hos opprinnelig avsender eller hos de som videresender eposten.

  • Mulig feil hos avsender er at de har lagt til en ny eposttjener og ikke oppdatert SPF-innstilingene sine.

  • Mulig feil hos videresender er at eposten blir oppgitt å komme direkte fra opprinnelig domene og ikke sendt på vegne av.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR