• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Atomurix: Pålitelig alders- og opphavsmerking av langtidslagret data på film

Atomurix: Pålitelig alders- og opphavsmerking av langtidslagret data på film

Atomurix-prosjektet skal utvikle en løsning på et globalt problem: Hvordan kan vi stole på de digitale dataene vi omgir oss med og etterlater til kommende generasjoner? Dette problemet skal løses ved å legge inn en unik og nyskapende merking av selve lagringsmediet i Piql AS løsning for langtidsbevaring av digitale data. Det unike merket vil kunne leses av i fremtiden og brukes til å øke tilliten til at dataene som er lagret er hva de utgir seg for, dvs. at de er autentiske.
 
Ingen av dagens lagringsløsninger for digitale data gir autentisitet basert på fysiske egenskaper ved selve lagringsmediet, så dette vil være en banebrytende innovasjon med stort verdiskapingspotensiale.
 
Sentrale FoU-utfordringer i prosjektet er: Hvordan designe en sikkerhetsmekanisme for de digitale dataene som er gyldig flere hundre år inn i fremtiden? Hvordan implementere fysisk merking på lagringsmediet på en slik måte at det ikke forringer levetiden? Hvor robust er lagringsmedier mot ulike typer stråling?
Research areas

Project period

2017.08.01 - 2019.03.31
Department

Financing

Finansiert av Reginale forskningsfond, Oslofjordfondet

Partners

Piql AS, Institutt for Enegiteknikk avd. Kjeller, Norsk Regnesentral

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR